English
Leadership


Secretary of the CPC Party Committee YAO Shuzhi and President LI Zhijian head Shaanxi University of Science and Technology.

_M9C7880t

191A5

Secretary of the Party Committee:YAO Shuzhi

President:LI Zhijian

Deputy Secretary of the Party Committee:

Vice President:

LI Zhijian,

WANG Xuechuan,

YANG Yuxiao,

HUANG Jianfeng,

WANG Dao'an,

WANG Haiyan,

WANG Wenmin

LI Xuejun

Secretary of Discipline Inspection Committee:


WANG Weimin


Chief accountant:


XU Xiaofeng


Associate President:


ZHENG Enrang
Xi'an Campus :Xi'an Weiyang University Park, Xi'an, Shaanxi Province   

Address:

XianYang Campus :
No. 49, Renmin West Road,
Xianyang City, Shaanxi
Province